Turismnytt 09/2019

(11.09.2019 | Concordia)

Sommaren drog förbi i full fart, och nejden fylldes av spännande evenemang och glada besökare. Hotellövernattningarna i vår region ökade i jämförelse med året innan, i juni var ökningen upptill 38% och i juli snäppet lugnare 12%. Extra trevligt var det att inse att de utländska besökarnas andel bland övernattande i Jakostadsregionen har ökat rejält!

overnattningar 06072019 nyhetsbrev

 

Vi inledde hösten med att marknadsföra regionen och dess besöksmål på Power Truck Show i Alahärmä, som besöktes av cirka 35 000 personer. Under hösten kommer regionen att synas och höras runtom i Finland då vi deltar i olika försäljnings- och marknadsföringstillfällen som ordnas.

Nu i september har vi via Destination Kvarken-projektet glädjen att välkomna internationella bloggare samt en grupp utländska researrangörer som tillsammans med en representant från Visit Finland besöker oss. Gruppen gör ett snabbesök för att bekanta sig med utbudet i vår region, och vi hoppas att dessa möten ska ge avkastning och leda till tillväxt inom besöksnäringen i regionen.

Visst minns ni att det är möjligt att mata in besöksmål i Visit Finlands MyStay*-tjänst i november igen? Om ni vill vara med under den här omgången, så lönar det sig att se över era egna hemsidor och kolla att de uppfyller Visit Finlands kriterier för internationalisering (vilket i praktiken betyder att era hemsidor är tillgängliga på engelska). Om ni behöver hjälp eller råd, ta kontakt!

Tilläggsuppgifter ger: 
Linda Lindroos, Turismkoordinator

010 239 7558

*Visit Finland erbjuder turismaktörer en service som heter My Stay. Sidan presenterar Finlands turistattraktioner
och -produkter till internationella turister som reser individuellt. My Stay är en del av VisitFinland.com och den ger företag en möjlighet att få internationell synlighet utan kostnader. Detta betyder att turistföretag får göra ett produktkort till My Stay kostnadsfritt om de bara uppfyller de krav som Visit Finland har.

Visit kuvaseina puolikas