Uppgifter som krävs för stödansökan

(15.04.2020 | Concordia)

För att ansöka om finansiering måste man fylla i en ansökningsblankett med bl.a. följande uppgifter:

  • Ansökandes basuppgifter (Namn, FO-nummer, FöPL-nummer, bransch etc.)
    • Beskrivning av verksamheten
    • Andra de minimis-stöd den sökande fått under det gångna året och de två tidigare skatteåren.
    • Plan för stabilisering av verksamheten (hur företagaren kommer att använda det beviljade understödet)

Följande bilagor måste lämnas in - se till att ha dessa i elektroniskt format färdigt (ex. pdf-format):

  • Bokslut 2019 / senaste bokslut eller skattedeklaration 2019 / senaste skattedeklaration
  • Kopia av bokföringen och/eller kontoutdragen för att påvisa hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats 2020 på månadsbasis
  • Utdrag ur skatteskuldsregistret/skatteskuldsintyg

Företagaren ska i samband med ansökan intyga att uppgifterna stämmer. Om företagaren själv sköter sin bokföring, behöver uppgifterna inte vara bestyrkta av en bokförare, men företagaren måste då intyga att uppgifterna är korrekta.

Information om ansökningsförfarandet samt länk till ansökningsblanketten hittar du här.