VD:ns hälsning 6/2020

(11.06.2020 | Concordia)

Den tilläggsbudget som regeringen presenterade blev en verklig storskräll för Jakobstadsregionen. Kållby järnvägsbro kommer att åtgärdas och den fjärde rampen i korsningsområdet i Edsevö i Pedersöre förverkligas. Som socker på botten anvisar staten medel för ett stort byggprojekt i och med att den nya Lagmansgården skolhemmet byggs i Pirilö i Jakobstad. Det sammanlagda värdet av dessa projekt är närmare 25M€. Dessutom ser det nu bättre ut än på länge med att kunna få till en höjning av standarden på Riksväg 8 i och med att planeringen av omkörningsfiler fick anslag.

Inget av detta kommer av sig självt. Arbetet med att övertyga beslutfattare, politiker, myndigheter, planerare och påverkare är ett samspel mellan olika aktörer i vår region. Genom diskussion i regionen skapar vi en samsyn om vilka projekt vi anser vara viktiga, vi förmedlar våra åsikter ut till beslutsfattare och förser berörda parter med argument och vi säkrar upp att vårt budskap nått fram genom otaliga påminnelser och direkta kontakter. De som arbetar med påverkan i vår region är många och de bildar ett starkt nätverk. Påverkansarbete för infrastrukturprojekt är långsiktigt och när det ger resultat känns det särskilt belönande för alla som deltagit i arbetet.

De nu gjorda satsningarna har bland annat motiverats med att de är sysselsättningsfrämjande och att de säkerställer konkurrenskraften hos våra företag. Det här budskapet har våra ledande politiker snappat upp på ett mycket föredömligt sätt. Regionens trafiksystem betjänar ju till en stor del vår starka exportindustri. Goda vägförbindelser ökar tilltron för framtida investeringar.

Trafiksystemet i Jakobstadsregionen består av vägnätet, järnvägen, hamnen och flygfältet. Det fjärde benet i vårt trafiksystem, flygtrafiken, vållar mest bekymmer just nu. Vi vill ha trafik så fort myndigheterna det tillåter och så fort trafiken till destinationerna från Helsingfors öppnas mera upp. Vi vill se Finnair, där staten är majoritetsägare, som en medspelare i arbetet att få igång ekonomin. Vår region behöver trafik redan i september men fullt ut senast i oktober. I alla diskussioner är det här vårt överst liggande mål.

Jarl Sundqvist, VD

DuVi 180827 2 0302 Jalle2