Verkstad 14.2: Tjänstefiering

(08.01.2020 | Concordia)

Tjänstefiering i tillverkande företag

Är du verksam i en varuproducerande bransch? Vill du stärka tjänsteinnehållet i ditt kunderbjudande för att öka kundnyttan och stärka din konkurrenskraft? Välkommen med på en verkstad om tjänstefiering!

Tjänstefiering är ett växande fenomen. Tjänster i olika former blir en allt viktigare del i många tillverkande företags kunderbjudande. Men hur kan man jobba aktivt med att stärka tjänsteinnehållet? Vilka handlingsalternativ finns, hur kommer man igång?

På verkstaden lär du dig mera om olika strategier och ansatser för tjänstefiering: allt från tjänster som mervärde i produkterbjudandet till renodlat tjänstebaserade affärsmodeller. Vi utgår från din befintliga verksamhet och kundrelationer och tar fram en vägkarta för hur du kan arbeta vidare med tjänstefiering.

Verkstaden leds av Ralf Blomqvist, Main Dialog och Fredrik Lagergren, SAM. Ralf har bl.a. skrivit den första nordiska boken om relationsmarknadsföring och har mångårig erfarenhet av att utveckla tjänstebaserade verksamheter. Fredrik har ett förflutet som VD på KTH Executive School och har breda insikter i hur tillverkande företag arbetar med tjänstefiering.

Verkstaden riktar sig till dig som jobbar inom företagsledning, affärsutveckling, marknadsföring eller kundservice i tillverkande företag.

Tid: 14.2.2020, kl.8.30-16.00
Plats: Konferensrum Hällgrund, Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Dragare: Ralf Blomqvist, Main Dialog & Fredrik Lagergren SAM

Program
8.30 Drop-in med morgonkaffe
9.00 Välkommen
Vart är kunden på väg? Tjänstefiering och den nya kundlogiken (Ralf/Fredrik)
10.00 Verkstad 1 – Nuläge och kundinsikt
Hur förändras våra kunder, hur ser konkurrensbilden ut, hur fungerar vår nuvarande affärsmodell/-logik, vilken är tjänstepotentialen i vår verksamhet?
Grupparbeten och gemensam diskussion
11.30 LUNCH
12.30 Tjänstefiering i teori och praktik (Ralf/Fredrik)
13.30 Verkstad 2 – Min vägkarta för tjänstefiering
Deltagarna tar fram en målbild, vägkarta och prioriteringar för det fortsatta arbetet på hemmaplan
15.00 Redovisningar och gemensam diskussion
16.00 Verkstaden avslutas

Evenemanget är avgiftsfritt. Vänligen notera: det finns 20 platser så först till kvarn gäller!

Anmäl dig till evenemanget senast fredag 7.2.2019 via: https://bit.ly/34yTd5I

Tilläggsuppgifter ger:

Kari Myllymäki, Företagsrådgivare
010 239 7555, kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi