Vi rekryterar

(22.11.2021 | Concordia)

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia söker en driven och energisk projektchef för projektet Talent Insight.

Projektet startar genast och pågår till 31.12.2023 och förverkligas i samarbete med Kristinestads näringslivscentral.

Den övergripande målsättningen med projektet Talent Insight är att öka tillgången på kompetent arbetskraft. Metoder i projektet är bl a att tillsammans med företagen i regionen utveckla företagens brand som arbetsplats, kommunicera ut det behov av arbetskraft som företagen har till tydliga målgrupper och att sammanföra och skapa samarbete med centrala samarbetsmålgrupper såsom bemanningsföretag, boendeaktörer, kommuner, högskolor och studerande.
Projektchefen deltar aktivt i rekryteringsmässor och PopUp-evenemang för studerande. Dessutom skall projektchefen genom projektet samarbeta tätt med TE-tjänsterna, NTM-centralen, Talent Boost och Talent Coastline.

Projektets målgrupp är små och medelstora företag i Jakobstadsregionen.

Vi värdesätter:
- God förmåga att kommunicera på båda inhemska språken
- Förmåga att inspirera nätverksparter till teamarbete
- God förståelse för betydelsen av företagens behov av arbetskraft
- Examen eller arbetserfarenhet som stöder uppdraget

Anställningstid: 1.12.2021 – 31.12.2023

Uppdraget är heltid.Sökande förväntas komma in med löneönskemål.

Förfrågningar besvaras av: Jarl Sundqvist, VD, 0400109911 eller jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi

Ansökningar lämnas in senast 29.11.2021 till jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi

Läs mera om projektet här

Talent insights logo2

Vi rekryterar rekrytoimme