Faktaproduktion

Information finns tillgänglig i stora mängder överallt. Frågan är hur vi använder den på bästa sätt för att tillsammans göra de bästa vägvalen. Att planeringen är evidensbaserad har stor betydelse för hur väl vi kan lyckas med de val vi gör. Vi på Concordia jobbar med frågorna genom faktaproduktion, kommunikation och olika utredningar.

Regionens nyckeltal hittar du här.

Legobitar oordning

Lego statistik