Huvuduppgifter & facilitering

Vi är med och ger mer energi i Jakobstadsregionens utveckling. Här har Concordia tre kärnuppgifter: vi samlar ihop nätverken, definierar gemensamma mål och identifierar de effektivaste vägarna för att uppnå dem. Vi lyfter fram näringslivets, kommuninvånarnas och regionens gemensamma konkreta utvecklingsmål.

Du kan även kontakta oss om du behöver råd och hjälp med din projektplanering.