Intressebevakning & regionalt samarbete

Aktuella frågor som Concordia intressebevakar är bl.a. Jakobstadsregionens tillgänglighet och synlighet samt frågor som gäller utveckling av befolkningens och näringslivets verksamhetsförutsättningar och välfärd. Ofta bevakar vi regionens intressen tillsammans med andra aktörer. Intressebevakningsarbetet sker genom utlåtanden och ställningstaganden, genom att vi medverkar som sakkunniga i styrgrupper regionalt och samregionalt, och genom att vi medverkar i nationella nätverk. Concordia tillhandahåller och upprätthåller regionala utvecklingskoncept och arbetar proaktivt för att nyttja olika finansieringskällor.

Gemensamma initiativ och satsningar för vi också framåt i en gemensam dialog med Pedersörenejdens kommunala samarbetsnämnd.

Edunvalvonta ja seudullinen yhteistyo