Samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Samarbetsnämnden har till uppgift att utveckla och befästa samarbetet mellan medlemskommunerna, samt verka som påtrycknings- och uppvaktningsorgan i olika frågor av gemensamt intresse. Nämnden koordinerar regionala utvecklingsåtgärder och ger utlåtanden gemensamma för regionen till kommunala och statliga organ.

Medlemmar i samarbetsnämnden är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.

Nedan finner ni protokoll från senaste Samarbetsnämnds möte:

Protokoll 11.9.2017

Protokoll 30.10.2017