Samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden

Samarbetsnämnden har till uppgift att utveckla och befästa samarbetet mellan medlemskommunerna, samt verka som påtrycknings- och uppvaktningsorgan i olika frågor av gemensamt intresse. Nämnden koordinerar regionala utvecklingsåtgärder och ger utlåtanden gemensamma för regionen till kommunala och statliga organ.

Medlemmar i samarbetsnämnden är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Larsmo fungerar som ordförandekommun.

Nedan finner ni protokoll från senaste Samarbetsnämnds möten:

 

2021:   25.01  bilagor   01.03  bilagor   22.03   17.05   21.06

       06.09

2020:    21.01  16.3  11.5  12.10  Bilagor   16.11          
2019:    28.01   11.03   13.05   02.09   21.10   16.12           
2018:    05.02  09.04  24.09                
2017:    11.09  30.10  20.11