Utredningar & publikationer

Här hittar du ett urval av utredningar och publikationer som Concordia tagit fram eller varit med och finansierat.

 


Arbetskraftsbehoven i Jakobstadsregionen - 3/2021

Arbetskraftsbehoven i Jakobstadsregionen - 3/2020 med tillägg 10/2020

Kompetensförsörjningsplan för Jakobstadsregionen (2019) - presentation

Kompetensförsörjningsplan för Jakobstadsregionen - 12/2019

Arbetskraftsbehovet i Jakobstadsregionen - 04/2019

Utredning: Karleby-Jakobstads flygplats betydelse för näringslivet i regionen (2018)

Ung i Österbotten 2016-2017 - Studerandes flyttningsbenägenhet och tankar om regionen (2017)

Här bor kvaliteten-broschyr (engelska) (2017)

Behövs ett invandrarråd? Kartläggning av ett intresse för ett invandrarråd i Jakobstadsregionen (2016)

Hållbar och optimal samverkan för Jakobstadsregionens turism (2015)

Flyttningsrörelsen i Jakobstadsregionen: Åren 2004-2013 (2015)

Livskvalitet 2040: Jakobstadsergionens strukturplan (2013)

MBT-samarbete i Jakobstadsregionen: Definiering av mål (2012)

Nuvarande samhällsstrukturutveckling i Jakobstadsregionen (2012)

Jakobstadsregionens integrationsprogram (2011)

Karleby och Jakobstadsregionens utvecklingszon: Förundersökningens slutrapport (på finska) (2011)

Klimatstrategi för Jakobstadsregionen fram till 2020 (2010)

Regional Strategi (2009)
 
Tidigare utredningar och publikationer:
  • Kulturutredning (2007)
  • Välfärdsstrategi (2006)
  • Kartläggning över företagens verksamhetsförutsättningar (2005)
  • Kartläggning av den inre identiteten i Jakobstadsregionen (2002-03)
Länkar till utredningar och publikationer som berör regionen: