Utvecklingsteman

Aktuella utvecklingsteman hos Concordia just nu är:

Jakobstadsregionens internationaliseringsprogram 2015-2016

Syftet med programmet är att bygga strategiska allianser med andra regioner i och utanför Norden, för att stärka kunnandet om och nyttjandet av finansieringsprogram med vilka vi kan stärka vårt områdes dragningskraft och synlighet. Programmet kulminerar i en internationell näringslivskonferens i juni 2016.

Jakobstadsregionen som innovationsmiljö

En storsatsning under åren 2015-2016 är att stimulera förutsättningarna för innovationsverksamhet och utveckla en dynamisk och flexibel innovationsmiljö som präglas av samverkan och användarvänlighet. Projektet Allegro Living Lab innehåller ett forsknings- och utvecklingsmäkleri, en hub och en startup-boost. I satsningen samarbetar Concordia med yrkeshögskolorna Novia och Centria i Campus Allegro.

Utveckling av besöksnäringen

Utvecklingsbolaget Concordia har regionens uppdrag att utreda hur turismsektorn och dess utveckling bäst kan organiseras. Under år 2015 utreder vi tillsammans med 7 broars skärgård r.f. på vilket sätt behoven inom och för besöksnäringen kan tillgodoses optimalt. Idén är att fånga upp tankar och idéer av både besöksnäringens företagare och föreningar, inventera regionens intresse för att utveckla besöksmål, försäljningskanaler och resursering.

Säkra regionens tillgänglighet för framtiden

Jakobstads- och Karlebyregionen har gemensamma intressen för att bevara och utveckla områdets inre och yttre tillgänglighet. Hur kan personer och varor röra sig effektivare med olika medel för att nå destinationen? Är vi förberedda om trafiksystemet förändras i framtiden? För att ha svar på de frågorna vill vi öka helhetssynen i planeringsprocesserna kring regional tillväxt och tillgänglighet och hitta modellen för en gemensam struktur för att optimera rese- och transportkedjorna i området. Samtidigt behöver vi stärka kopplingarna till internationella och globala nätverk inom transport, logistik och infrastruktur.

Fortsatt facilitering av integrationsfrågor

Concordia stöder regionens integrationsarbete med att skapa aktiviteter som involverar regionens nya invånare.

 

Concordia deltar också i sina samarbetsparters utvecklingsteman, t.ex. gällande företagsamhetsfostran (YES!), pälsdesign (FutureFOXStudio) och livsmedelsbranschen.

 Hävkraft från EU 2014-2020 logoERUF och ESF logoÖsterbottens förbunds logoBotnia-Atlantica 2014-2020 logo