Utvecklingsteman

Aktuella utvecklingsteman hos Concordia just nu är:

CERM - Cirkulär Ekonomi

Syftet med programmet är att bygga strategiska allianser med andra regioner i och utanför Norden, för att stärka kunnandet om och nyttjandet av finansieringsprogram med vilka vi kan stärka vårt områdes dragningskraft och synlighet. Programmet kulminerar i en internationell näringslivskonferens i juni 2016.

Säkra regionens tillgänglighet för framtiden

Jakobstads- och Karlebyregionen har gemensamma intressen för att bevara och utveckla områdets inre och yttre tillgänglighet. Hur kan personer och varor röra sig effektivare med olika medel för att nå destinationen? Är vi förberedda om trafiksystemet förändras i framtiden? För att ha svar på de frågorna vill vi öka helhetssynen i planeringsprocesserna kring regional tillväxt och tillgänglighet och hitta modellen för en gemensam struktur för att optimera rese- och transportkedjorna i området. Samtidigt behöver vi stärka kopplingarna till internationella och globala nätverk inom transport, logistik och infrastruktur.

Concordia deltar också i sina samarbetsparters utvecklingsteman, t.ex. gällande företagsamhetsfostran (YES!), utveckling av datasäkerhet i Österbotten (SecuBot).

 Hävkraft från EU 2014-2020 logoERUF och ESF logoÖsterbottens förbunds logoBotnia-Atlantica 2014-2020 logo