Hållbarhetsnytt 10/2020

cirkular ekonomi

Kommunikation driver utvecklingen framåt

Den 21-27.2020 ordnades den första hållbarhetsveckan i Österbotten. Allt från små föreningar till stora företag och kommuner ställde aktivt upp och visade en imponerande bredd i hållbarhetstänk runt om i Österbotten. Hos oss i Jakobstadsregionen lyfte också glädjande många företag upp sitt hållbarhetsarbete under veckan.

Masterclass i hållbarhetskommunikation

CERM-projektet ordnade under veckan bl.a. en uppskattad masterclass i hållbarhetskommunikation där ett 20-tal företag och kommuner workshopade kring hur man kommunicerar hållbarhet. På masterclassen lyftes framförallt vikten av att vi lyfter svansföreningen och ständigt berättar om hur man jobbar hållbart, men också är öppna med sina utmaningar. Föreläsarna Anna Högberg och Joel Lindefors från Futerra sustainability communications delade under dagen med sig av bl.a. saker man bör göra och saker man bör undvika i sin hållbarhetskommunikation. Kärnbudskapet under dagen kunde sammanfattas i konstaterandet att inget företag är helt hållbart idag. Det är en lång väg kvar för alla, men genom att börja kommunicera sina små steg driver man också på utvecklingen i stort. Hållbarhetskommunikationen behöver fortgå hela tiden och det går inte att vänta tills man är klar.

Hållbarhetsseminarium

Under hålbarhetsveckan ordnade CERM-projektet seminarium i Vasa där bl.a. europaparlamentariker Nils Torvalds berättade om vad Green deal betyder för Österbotten. Torvalds konstaterade att det löns att ligga i framkanten av förändringen mot ett hållbart samhälle eftersom det ger en stor konkurrensfördel i framtiden. Under dagen gav även bl.a. Mirka, Vasa Elektriska, Orapac och Vasa centralsjukhus, exempel på sitt hållbarhetsarbete och hur viktigt det är med samarbete i strävan efter att bli mera hållbar.

Vad står på agendan nu?

Hållbarhet och cirkulär ekonomi fortsätter att vara viktiga teman också efter hållbarhetsveckan. Den närmaste tiden har vi fokus på cirkulär ekonomi inom Alholmen Industrial Park, hållbarhet i plastbranschen och färdigställandet av vår färdplan som skall ge Österbotten och våra företag verktyg och motiv för att starta eller fortsätta utveckla sin hållbarhetsresa. Jag har också fått önskemål om mera nätverkande och fortbildningar i hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi. Det tar vi fasta på och hoppas kunna förverkliga olika forum den kommande tiden.

Lyssna på podcast!

För den nyfikne finns det nu också möjlighet att lyssna på Hållbarhetsveckans ”hållbarhetspodd” där CERM-projektets tre projektledare, Rasmus Hautala (Sydösterbotten), Göran Östberg (Vasaregionen) och Tomas Knuts (Jakobstadsregionen), reflekterar kring vad vi gör och vad vi kunde göra inom temat hållbarhet och cirkulär ekonomi i Österbotten.

Vill du veta mera om hur man kan jobba hållbart eller cirkulärt. Ta kontakt med Tomas Knuts, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi

Hallbarhetspodden2