Hållbarhetsnytt


I centralhandelskammarens nyligen genomförda kartläggning uppgav mer än 70 procent av företagen att miljö- och klimatfrågor är viktiga för deras kunder. En kvalificerad gissning är att detta ytterligare kommer att öka.

Också i Jakobstadsregionens företag syns ett allt större fokus på hållbarhet. Entreprenören, investeraren och hållbarhetsgurun Gustav Stenbeck, som gav en uppskattad föreläsning på CERM-projektets seminarium i februari, gav tre centrala hållbarhetsbudskap till de 100-talet näringslivsrepresentanter som var på plats:

1. Du kan inte försämra produkten, ersätta försämringen med ”hållbarhet” och tro att produkten ska sälja.
2. Nästa generations produkt måste vara både bättre och ”hållbättre”. Är den inte båda är det bara lat produktutveckling.
3. Det finns inget bättre verktyg för att skapa syfte i ditt bolag än hållbarhet. Syftet är din främsta konkurrensfördel.

För att hänga med i framtiden uppmanade Stenbeck företagen att både göra bra hållbarhetsarbete och kommunicera arbetet, att gå från ”green wash” och ”green hush” till ”green cash”. Vid seminariet berättade också SITRAS expert inom cirkulär ekonomi Jyri Arponen om möjligheterna med den s.k. arbetsboken för cirkulär ekonomi som Sitra tagit fram.

Denna arbetsbok (playbook) uppmuntrar till aktiviteter genom att:

  • beskriva och ge fog för varför cirkulär ekonomi är viktigt
    • identifiera olika cirkulära affärsmodeller som har den högsta värdeförväntningen inom olika sektorer
    • skissa upp vilka förändringar i organisationen och dess verksamhet den cirkulära ekonomin kräver
    • erbjuda en färdplan för företag i denna övergång för att dra nytta av de fördelar som den cirkulära ekonomin ger
    Vi inom CERM-projektet arbetar även med verktyg för hållbarhetsarbetet som näringslivet kan ha nytta av. Ta gärna kontakt om ni har frågor, tips, behov eller intresse av hållbarhet och cirkulär ekonomi.
Tomas Knuts, projektledare, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi

Hallbarhetsevent hemsidan cirkelhallbarhetsevent alla 3