Hållbarhetsnytt 02/2021

Cirkulär ekonomi det nya normala – nu finns hjälp att fås


Redan under de inledande månaderna av år 2021 har det hunnit hända massor på temat cirkulär ekonomi. Det gemensamma budskapet för allt som hänt på europeisk, nationell och lokal nivå är tydlig: cirkulär ekonomi kommer att vara det nya normala framöver. Här kommer ett axplock av vad som skett:


EU-parlamentet har nu godkänt EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi. Planen innehåller en lång lista med åtgärder som kommer att minska mängden avfall samt öka livslängden och återanvändningen av varor. Parlamentet efterlyser bl.a. strängare återvinningsregler, bindande mål till år 2030 för materialanvändning och materialförbrukning, initiativ för att förbättra produkternas hållbarhet och reparerbarhet och stärka konsumenternas rättigheter med ”rätten till reparation”.


Miljöministeriets arbetsgrupp presenterade i mitten på januari programförslaget ”En ny riktning – Förslag till strategiskt program för cirkulär ekonomi”. Programmet innehåller rekommendationer och 41 åtgärdsförslag. Här konstateras bl.a. att övergången till en cirkulär ekonomi är en betydande möjlighet för Finland och sätter som mål att den totala inhemska förbrukningen av primära råvaror 2035 inte skall överstiga 2015 års nivå. Dessutom föreslås det i programmet att resursproduktiviteten och graden av cirkulär ekonomi för material ska fördubblas före 2035.


• Den 24.2 kommer vi att lansera vår färdplan ”Österbotten ställer om. Färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi”. I den har vi försökt beakta vad som händer på temat på europeisk och nationell nivå och bl.a. identifierat tio områden där vi ser stor potential för Österbotten. Färdplanen innehåller praktiska exempel och checklistor som hjälper företagen att komma igång och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Klicka gärna in på våra webbsidor efter den 24.2 och ta del av vår färdplan.


Business Finland har 15.2.2021 öppnat ansökningsprocessen för investeringsstöd för cirkulär ekonomi. Finansiering kan beviljas till företag av alla storlekar som är registrerade i Finland och vars investeringar skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi och grön tillväxt samt tillväxt i affärsverksamheten och ökad sysselsättning. Sista ansökningsdag är 16.4.2021. Här hittar ni mera info.

Hör gärna av er om ni har funderingar kring hållbarhet och cirkulär ekonomi. Jag hjälper er gärna att komma igång med ert hållbarhetsarbete och omställningen till en cirkulär ekonomi.

Tomas Knuts, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi, 010 239 7560

circular economy eu parliament bild Bildkälla: European Parliamentary Research Service - Introduction to Circular Economy.

fardplan obotten stallerom thumbnail sv