Talent Scout

Bakgrunden till Talent Scout är det faktum att mindre orter har utmaningar att locka till sig kompetent arbetskraft huvudsakligen på grund av sitt läge.

Talent Scout projektets mål är att öka regionens kompetensbas, öka tillgången på kompetent arbetskraft, göra det smidigt och attraktivt för inflyttare och återflyttare att fatta beslut om etablering och stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken.

Vi samarbetar med arbetsgivare med behov av rekrytering av kompetent arbetskraft, utbildningsenheter och andra organisationer och målgruppen är både potentiella återflyttare och övrig kompetent arbetskraft, både nationell och internationell. Genom att lyfta fram goda exempel på tex. lyckad återflyttning och innehåll om regionens positiva sidor om boende och livet i allmänhet, livskvalitén, vill vi skapa större helhetstänk för att locka personer till företagen.

Talent Scout projektet genomförs i samarbete med Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia och av Kristinestads näringslivscentral och det finansieras av NTM-centralen i Österbotten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Har du frågor, samarbetsidéer eller vill diskutera om dessa saker vänligen kontakta våra projektledare:
Jakobstadsregionen: Heidi Matinlassi, heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi tel. +358 50 433 8458.
Mer info om regionen: www.jakobstadregion.fi

Kristinestad: Kaisa Mäkinen, kaisa.makinen@krs.fi tel. +358 50 357 2510. Mer info om staden: www.kristiinankaupunki.fi

Talent Scout är också en del av Talent Coastline -ekosystem.

DuVi 180827 2 0162

 logoyhdistelma