Nyhetsbrev 09/2019

Vi fortsätter arbetet med att locka arbetstagare till regionen. NTM-centralen i Österbotten har beviljat finansiering för det 2-åriga projektet Talent Scout vars målsättning är att öka regionens kompetensbas, tillgång till kompetent arbetskraft, göra det smidigt och attraktivt för in- och återflyttare att fatta beslut om etablering samt stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken.

Projektet samarbetar med arbetsgivare som har behov av rekrytering av kompetent arbetskraft, utbildningsenheter och andra organisationer och målgruppen är både potentiella återflyttare och övrig kompetent arbetskraft, både nationell och internationell. Genom att lyfta fram goda exempel på tex. lyckad återflyttning och innehåll om regionens positiva sidor om boende och livet i allmänhet, livskvalitén, vill vi skapa större helhetstänk för att locka personer till företagen.

Förutom attraherandet av arbetskraft kommer projektet även att fokusera på att öka ungdomars medvetenhet om framtidens karriärmöjligheter i regionens företag. Detta projekt genomförs i samarbete med Kristinestads näringslivscentral. Heidi Matinlassi fungerar som projektledare.

Projekttid: 1.10.2019-31.7.2021

Har du frågor, samarbetsidéer eller vill diskutera om dessa saker vänligen kontakt projektledarna.

Kontaktuppgifter:

Jakobstadsregionen - Heidi Matinlassi, projektledare, 010 239 7557, www.jakobstadsregionen.fi

Kristinestad - Kaisa Mäkinen, projektledare, 050 357 2510, www.kristinestad.fi

 

DuVi 180827 2 0149 Heidi2