Asuminen & väestö

Asuminen ja väestö

Asuminen & väestö

Täältä löydät tilastoja ja niiden visualisointeja seudun väestön kehityksestä, ikäjakaumasta, puhutuista kielistä sekä muuttoliikkeistä.

MapVäestökartta

PresentationVäestön ikärakenne 2018:

Väestönkehitys ja ennuste

Bar ChartVäestönmuutokset

Bar ChartVäestön koulutusaste
Pie ChartKielet

Online MapMuuttoliike (päivitetty 25.11.2019)

MapSeudun sisäinen muuttoliike - vertaus 2009-2013 ja 2014-2018 (ruotsiksi)

PresentationElämänlaatu 2040 Seuranta

MapVapaa-aika ja virkistys (Lähde: Elämänlaatu 2040)

PresentationAsuntotyyppien jakauma