Liikenne & infrastruktuuri

Liikenne ja infrastruktuuri

Liikenne & infrastruktuuri

Täältä löydät tilastoja liikenteestä ja pendelöinnistä.

Online MapTyömatkaliikenne (päivitetty 8.9.2015)

MapTyömatkaliikenne kuntien välillä (päivitetty 9.9.2015)

Map Pendelöinti taajamien ja kylien välillä

MapLogistiikka
MapJoukkoliikenne
Bar ChartKokkola-Pietarsaaren lentoasema (päivitetty 4.11.2017)

Bar ChartSatama (päivitetty 4.11.2017)

Line ChartLiikennesuorite (päivitetty 4.11.2017)

Pie ChartAutonomistus ja työmatkat (päivitetty 8.11.2017)

PresentationElämänlaatu 2040 seuranta

MapLiikennekartta (Lähde: Elämänlaatu 2040)
MapLiikkuvuus (Lähde: Elämänlaatu 2040)
KarttaLiikennevirasto: Liikennemääräkartat