Liikenne & infrastruktuuri

Liikenne ja infrastruktuuri

Liikenne & infrastruktuuri

Täältä löydät tilastoja liikenteestä ja pendelöinnistä.

Online MapTyömatkaliikenne (ulkoinen lähde)

MapTyömatkaliikenne kuntien välillä

Map Pendelöinti taajamien ja kylien välillä

MapLogistiikka
MapJoukkoliikenne
Bar ChartKokkola-Pietarsaaren lentoasema

Bar ChartSatama     + Junaliikenne

Line ChartLiikennesuorite

Pie ChartAutonomistus ja työmatkat

PresentationElämänlaatu 2040 seuranta

MapLiikkuvuus (Lähde: Elämänlaatu 2040)
KarttaLiikennevirasto: Liikennemääräkartat