Uppdrag

Concordia fungerar som en sammanlänkande kraft och katalysator i Jakobstadsregionens utveckling. Vårt uppdrag är att hitta nya möjligheter och ge en bra grogrund för utveckling och tillväxt. Tillsammans med ägarna, företagen, offentliga organisationer och andra intressenter skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en attraktiv region, som står sig i den nationella och internationella konkurrensen.

Företagsutveckling och regionutveckling är bärande delar av Concordias uppdrag. Verksamheten består i huvudsak av företagsrådgivning och -utveckling samt förverkligande av strategiskt viktiga utvecklingshelheter enligt Jakobstadsregionens gemensamma strategiprogram. Concordia har en viktig koordinerande roll, då vi sammanför aktörer kring de gemensamma utvecklingsåtgärderna.

Vi arbetar för att regionens målbild förverkligas och att vi hittar de bärande utvecklingsidéerna för framtiden. Till uppdraget hör också intressebevakning och att synliggöra och marknadsföra Jakobstadsregionen i samarbete med övriga aktörer. Vi arbetar aktivt med att bygga nätverk och forum, så att vi har en bred kontaktyta till våra kunder och intressenter och kan nå framgång genom samarbete.