Hakemukseen tarvittavat tiedot

(15.04.2020 | Concordia)

Mitä tietoja yksinyrittäjän pitää toimittaa tuen hakemista varten?

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on muun muassa seuraavat tiedot:

  • Hakijan perustiedot (Nimi, Y-tunnus, YEL-numero, päätoimiala jne.)
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat: - nämä ovat hyvä tallentaa sähköiseen muotoon jo nyt (esim. pdf-muotoon)

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet kuukausittain 2020
  • Verovelkatodistus

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tutustu tukihakemusprosessiin ja täytä hakemuslomake tämän linkin kautta.