Yrityksen sopimukset

Sopimukset yrityksen osto- ja myyntitilanteessa

Tiesitkö, että yrityksen osto- ja myyntitilanteessa voidaan solmia eri tyyppisiä sopimuksia prosessin edetessä? Tässä esimerkkejä keskeisimmistä sopimuksista:

1) Salassapitosopimus (non-disclosure agreement tai NDA). Yrityskauppaa koskevat neuvottelut aloitetaan usein allekirjoittamalla salassapitosopimus, jossa tietoja saava osapuoli sitoutuu pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina ja salaisina. Viimeistään silloin kun luovutetaan liikesalaisuuksiksi luokiteltavia tietoja, on salassapitosopimus suositeltava.

2) Aiesopimus (letter of intent). Aiesopimuksella osapuolet sopivat tahdosta toteuttaa tietty oikeustoimi sekä toteutuksen periaatteista. Aiesopimuksella voidaan esimerkiksi sopia neuvottelukiellosta eli osapuolten pidättymisestä vastaavista neuvotteluista muiden tahojen kanssa. Aiesopimus ei velvoita lopullisen sopimuksen solmimiseen tulevaisuudessa.

3) Esisopimus. Esisopimus velvoittaa osapuolet solmimaan myöhemmin sopimuksen ja on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimuksessa voidaan jättää avoimiksi ehtoja, jotka tarkentuvat neuvotteluiden edetessä. Kummallakin osapuolella on oikeus vaatia toisen tekemään kauppa. Jos toinen siitä kieltäytyy, voi toinen kanteella vaatia toista tekemään kauppaa.

4) Lopullinen sopimus. Tässä sopimuksessa sovitaan yksityiskohtaisesti kaupan ehdoista.

Tarvitsetko apua yrityskaupoissa? Ota yhteyttä, olemme valmiit auttamaan!