Perustamistoimenpiteet

Yrityksen perustamistoimenpiteet pitävät sisällään useita eri vaiheita, ja riippuen yrittämisen laajuudesta, osa vaiheista voi jäädä pois ja osa eri vaiheita voi selvitellä samanaikaisesti.

Perustamistoimenpiteet alkavat yleensä liikeidean hahmottamisella eli löytämällä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä? Kenelle? ja Miten? Tässä vaiheessa yritysidea täsmentyy ja sen avuksi voi ottaa erilaisia liiketoimintasuunnitelmapohjia. Liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kannattaa panostaa, sillä sen avulla idea kirkastuu konkreettiseksi. Suunnitelmaan tarvitaan myös investointilaskelmia, kannattavuus- ja myyntilaskelmia mitkä myös konkretisoi liikeideaa. Tämän jälkeen on yritystoiminnan luvanvaraisuuden tarkistaminen. Kaikki yritysten tarvitsemat luvat löytyvät osoitteesta www.yrityssuomi.fi

Seuraava vaihe onkin rahoituksen järjestäminen. Rahoituslaskelman avulla, joka sisältyy liiketoimintasuunnitelmaan, olet jo kartoittanut paljonko tarvitset rahaa aloittaaksesi yritystoiminnan. Rahan lähteitä voivat olla oma pääoma, vieras pääoma, pääomasijoitukset ja erilaiset yritystuet.

Rahoituksen ollessa järjestyksessä seuraava vaihe on yritysmuodon valinta ja perustamisasiakirjojen tekeminen.

Kun yrityksestä on tehty tarvittavat perustamisilmoitukset niin seuraava vaihe on avata pankissa yritykselle erillinen tili sekä hoitaa kuntoon tarvittavat vakuutukset. Myös kirjanpitäjällä käynti on hyvä tehdä tässä vaiheessa kun yritys on perustettu.