Yrityksen perustamislomakkeet & -oppaat

Perustamislomakkeet Yritys- ja yhteisöjärjestelmään löytyvät osoitteesta https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen.html. Samalla Y-lomakkeella annetaan ilmoitus kaupparekisteriin tai verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin kuten ennakkopidätysrekisteriin, arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin ja työnantajarekisteriin. Myös yrittämiseen apuna tarvittavat oppaat löydät sähköisesti osoitteesta www.uusyrityskeskus.fi tai www.yrityssuomi.fi tai www.finnvera.fi

Lomakkeet:
Yksityinen elinkeinoharjoittaja Y3
Avoin ja kommandiittiyhtiö Y2
Osakeyhtiö Y1 ja liitelomake 1
Osuuskunta Y1 ja liitelomake 2

 

Oppaat: Perustamisopas